„Svoboda nemá alternativ. Názorové alternativy nesmí omezovat normální život, pokud je společnost svobodná, alternativy mají svobody dost.“
„Na normální život nám nesmí nikdo sahat.“
„Rodina potřebuje ochranu ne alternativy, protože holky jsou holky a kluci jsou kluci.“
„Úspěchem v životě není to, jak někdo umí čerpat dotace, ale jak umí pracovat.“

Pro Prahu:
„Nová P+R parkoviště s navazující MHD.“
„Dokončení okruhu, aby do Prahy přestaly vjíždět tisíce řidičů, kteří by ji jinak rádi objeli.“
„Řidič není sprosté slovo a Praha není vesnice, chci ukončit tažení proti řidičům.“
„Městská police se musí vrátit ke svému původnímu určení, ke kontrole veřejného pořádku, protože v současnosti se vidí zejména v měření rychlosti na přehledných úsecích. Ať rychlost měří, ale tam, kde je to nutné – kolem školek a škol, v okolí dětských hřišť.“

Pro naši společnost:
„Braňme náš svět, Česká republika musí být svébytná v určování své imigrační politiky.“
„Žádný diktát z Bruselu, pokud euro, tak jedině referendem.“
„Občan má právo vlastnit zbraň a bránit svůj domov – můj dům, můj hrad.“
„Česká republika potřebuje jasné a jmenovité definování finanční pomoci do zahraničí. Nesouhlasím s tím, abychom posílali miliardy na zahraniční pomoc a naši senioři a pečující osoby a zůstávali bez pomoci, učitelé, osobní asistentky a pečovatelky měli mzdy jako doposud.“
„Není možné, aby na multikulturní výchovu odcházely granty ve stejný čas, kdy mi ostatní sbíráme víčka na onkologicky nemocné děti a děti s postižením.“
„Zúžit definování obecného zájmu – granty a dotace mají sloužit potřebným, tj. seniorům, dětem, osobám s postižením, nemají sloužit k omezování normálního života prostřednictvím profesionálních aktivistů a „ne“ziskovek.“