Dům sociálních služeb Dlážděná II. bude zařízením sociálních služeb pro seniory se specifickými potřebami. Záměr jeho vybudování vyšel z aktuálních demografických potřeb, snahy o přiblížení potřebné péče do blízkosti domova a rodiny a také morální povinnosti nás všech postarat se o ty nejvíce bezbranné. Pobytové zařízení s kapacitou 50 osob by v tuto chvíli stálo, nebýt administrativních průtahů, za které nenese odpovědnost MČ Praha 8. Přesto doufám, že se podaří v roce 2014 stavbu zahájit.