Rekonstrukce Národní kulturní památky Kobyliská střelnice je pro mě prioritou, kterou chci navázat na projekt vybudování Pomníku Operace Anthropoid. Současný stav areálu NKP Kobyliská střelnice neodpovídá významu památky, která má neoddiskutovatelné místo v našich novodobých dějinách. Po vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům, které přešly do správy MČ Praha 8, byl vypracován projekt oprav. Rekonstrukce striktně dodržuje zachování historické hodnoty památky tak, jak to požadují odborníci památkové péče. Věřím, že k rekonstrukci dojde v průběhu roku 2014.