Místo práce na zlepšení dopravy v Praze,  příprav na stavbě okruhu,  nových P+R parkovišťí a oprav silnic,  vede magistrát nesmyslné kampaně. Aktuálně proti řidičům SUV. Magistrátní aktivisti vyrobili video, které je součástí kampaně Čistou stopou. Jen pro tento rok je na takové dvě kampaně vyhrazeno bezmála deset milionů korun. To vše, abychom se dozvěděli,  že například  cyklisti jsou v Praze ohroženým druhem a co potřebují senioři a osoby s postižením, když musí jít na nákup. Můj klip jen ukazuje, jakých lží se autoři dopustili. Současně si položme otázku,  zda jediným ohroženým druhem není normální člověk s jeho normálním životem.

Facebookmailby feather